SAĞLAM PLASTİK

10.000 m²kapalı alana sahip plastik fabrikasının proses soğutma, basınçlı hava, yangın ve sıhhi tesisatlarışirketimizce projelendirilmiş ve uygulanmıştır.